Giải quyết khiếu nại

Trong quá trình giao dịch mua bán, nếu có bất kỳ ý kiến thắc mắc nào về các sản phẩm, dịch vụ hay phát hiện thiếu sót trong nghiệp vụ, tác phong và tinh thần phục vụ. TĐV Việt Nam rất mong nhận được sự phản hồi từ phía Quý khách hàng.