Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi chỉ tiến hành thu thập thông tin của khách hàng, thông qua những ý kiến đóng góp, phản hồi của Quý khách trong mục liên hệ website, thông tin chỉ được thu thập bao gồm: họ và tên, địa chỉ, điện thoại, email và các nội dung ý kiến gửi đến của khách hàng.