Chương trình khuyến mãi

Công ty TĐV Việt Nam sẽ có chính sách chiết khấu, giảm giá, khuyến mãi theo từng đợt trong năm và các đại lý cấp 1 bán hàng đạt doanh số theo yêu cầu cam kết 2 bên.